Autortiesību politika

1 Procedūra, kā ziņot par autortiesību pārkāpumu:

Paziņojumā par pārkāptu darbu vai materiālu autortiesībām ir jāietver:

  • Fizisks vai elektronisks paraksts personai, kura ir pilnvarota rīkoties autortiesību, kas, iespējams, ir pārkāptas īpašnieka vārdā;
  • Informācija par to materiālu atrašanās vietu, kuri pārkāpj autortiesības, kurus autortiesību īpašnieks vēlas noņemt, ar pietiekami detalizētu informāciju, lai uzņēmums varētu atrast un pārbaudīt tā esamību;
  • Paziņotāja kontaktinformācija, tostarp adrese, tālruņa numurs un, ja tāda ir, e-pasta adrese;
  • Paziņojums, ka sniegtā informācija ir pareiza un paziņotāja puse ir pilnvarota iesniegt sūdzību autortiesību īpašnieka vārdā.

 

2 Ieceltā pārstāvja darbības saņemot pareizu labticīga pārkāpuma paziņojumu:

Noņemt vai atspējot piekļuvi materiālam, ar kuru, iespējams, tiek pārkāptas tiesības;

Paziņot satura nodrošinātājam, dalībniekam vai lietotājam, ka materiāls ar kuru, iespējams, tiek pārkāptas tiesības, tiks noņemts no sistēmas un ka uzņēmums pārtrauks šāda satura nodrošinātāja, dalībnieka vai lietotāja piekļuvi pakalpojumam.

 

 3 Procedūra atbildes paziņojuma iesniegšanai izraudzītajam pārstāvim:

Ja satura nodrošinātājs, dalībnieks vai lietotājs uzskata, ka materiāls, kas tika noņemts vai kuram piekļuve tika atspējota, vai nu nepārkāpj tiesības, vai satura nodrošinātājs, dalībnieks vai lietotājs uzskata, ka tam ir tiesības izlikt un izmantot šādu autortiesību īpašnieka materiālu , autortiesību īpašnieka aģentam vai saskaņā ar likumu satura nodrošinātājam, dalībniekam vai lietotājam norādītajam pārstāvim ir jānosūta atbildes paziņojums ar šādu informāciju:

3.1. Satura nodrošinātāja, dalībnieka vai lietotāja fizisks vai elektronisks paraksts;

3.2. Noņemtā materiāla vai piekļuves lieguma identifikācija un vieta, kur materiāls parādījās pirms tā noņemšanas vai atspējošanas;

3.3. Paziņojums, ka satura nodrošinātājs, dalībnieks vai lietotājs ir godprātīgi pārliecināts, ka materiāls tika noņemts vai atspējots kļūdas vai nepareizas materiāla identificēšanas rezultātā; un satura nodrošinātāja, dalībnieka vai lietotāja vārds, adrese, tālruņa numurs un, ja pieejams, e-pasta adrese un paziņojums, ka šāda persona vai vienība piekrīt tiesas jurisdikcijai tajā apgabalā, kurā satura nodrošinātāja, locekļa vai vai lietotāja adrese atrodas vai, ja satura nodrošinātāja, dalībnieka vai lietotāja adrese atrodas ārpus Latvijas Republikas, jebkuram tiesu apgabalam, kurā atrodas uzņēmums, un ka šāda persona vai vienība pieņems paziņojumu par procesu no personas, kas sniegusi paziņojumu par iespējamo pārkāpumu.

Ja ieceltais pārstāvis saņem atbildes paziņojumu, uzņēmums var nosūtīt atbildes paziņojuma kopiju sākotnējai sūdzības iesniedzējai pusei, informējot šo personu, ka 10 darbadienu laikā tā var aizstāt noņemto materiālu vai pārtraukt to atspējot. Ja vien autortiesību īpašnieks neiesniedz prasību par tiesas izpildrakstu pret satura nodrošinātāju, dalībnieku vai lietotāju, noņemto materiālu var aizstāt vai piekļuvi tam atjaunot 10 līdz 14 vai vairāk darba dienu laikā pēc atbildes paziņojuma saņemšanas, pēc uzņēmuma ieskatiem.

lvLV